News from Преспа
Още сутринта неравните и каменисти улици на Преспа започнаха да ехтят от бърз тропот на конски копита. Малки дружини конници кръстосваха града с високо дигнати копия и разчистваха улиците. Слепите войниците събираха на големи ...
Още сутринта неравните и каменисти улици на Преспа започнаха да ехтят от бърз тропот на конски копита. Малки дружини конници кръстосваха града с високо дигнати копия и разчистваха улиците. Слепите войниците събираха на големи ...
31-годишна преподавателка в детска градина в Уисконсин, която е обвинена в съблазняването с цел секс експлоатация на момче, е молила на колене неговите родители да не я съобщават на полицията. Елизабет Дилет се яви в четвъртък в ...
Скопие.Държавната избирателна комисия единодушно е решила да се обърне към МВР с искане за предоставяне на информация за граждани на Македония, които са родени в Пустец и Мала преспа, но пребивават в Македония, предава ...
Скопие.Държавната избирателна комисия единодушно е решила да се обърне към МВР с искане за предоставяне на информация за граждани на Македония, които са родени в Пустец и Мала преспа, но пребивават в Македония, предава ...
Преспа” № 3, като закупи частта на общината. Имотът, предмет на Заявлението, представлява незастроен Поземлен имот с идентификатор 63427.2.1985, целия с площ от 426 кв. м., по кадастралната карта и кадастралните регистри на град ...
Photos from Преспа
Zip Code from Преспа
2072
Преспа
Hotels
Arrival
Departure