News from Сливница
На интервал от 15 минути ще се движат влаковете в участъка метростанция "Сливница" - метростанция "Младост 1". На интервали от 30 минути ще са влаковете в участъци: метростация "Младост 1" - метростанция "Летище София"; ...
Част от градския транспорт в София ще работи до 1.30 часа по Великден
На интервали от 30 минути ще са влаковете в участъци: метростация “Младост 1” – метростанция “Летище София”; метростанция “Младост 1” – метростанция “Бизнес парк”; и метростанция “Сливница” - метростанция “Джеймз Баучер”.
Градският транспорт - с удължено работно време
На интервал от 15 минути ще се движат влаковете в участъка метростанция "Сливница" - метростанция "Младост 1". На интервали от 30 минути ще са влаковете в участъци: метростация "Младост 1" - метростанция "Летище София"; ...
Градският транспорт с удължено работно време за Великден
На интервал от 15 минути ще се движат влаковете в участъка метростанция "Сливница" - метростанция "Младост 1". На интервали от 30 минути ще са влаковете в участъци: метростация "Младост 1" - метростанция "Летище София"; ...
Градският транспорт с удължено работно време за Великден
На интервал от 15 минути ще се движат влаковете в участъка метростанция „Сливница” – метростанция “Младост 1”. На интервали от 30 минути ще са влаковете в участъци: метростация “Младост 1” – метростанция “Летище София”; ...
На интервал от 15 минути ще се движат влаковете в участъка метростанция "Сливница” – метростанция "Младост 1”. На интервали от 30 минути ще са влаковете в участъци: метростация "Младост 1” – метростанция "Летище София”; ...
Градският транспорт с удължено работно време за Великден
Photos from Сливница
Hotels
Arrival
Departure