News from Голяновци
Определяне на индустриалните зони с разработването на новия общински ОУП, с предвиждане на такива зони и в селата Петърч, Драговищица и Голяновци. · Доизграждане и рехабилитация на В и К мрежата в Драговищица. Тук Апостолов ...
Кандидат за кмет ще изгражда В и К мрежа в Драговищица
Photos from Голяновци
Zip Code from Голяновци
2231
Голяновци
Hotels
Arrival
Departure