News from Боерица
Неотложни ремонтни работи в подстанция „Ихтиман“ налагат временно изключване на разпределителна уредба средно напрежение от 07:30 ч. до 08:00 ч. Ремонтните дейности ще засегнат клиентите в гр. Ихтиман, с Боерица, с. Веринско, с.
Неотложни ремонтни работи в подстанция „Ихтиман" налагат временно изключване на разпределителна уредба средно напрежение на 18.04.2016 г. от 07:30 ч. до 08:00 ч. Ремонтните дейности ще засегнат клиентите в гр. Ихтиман, с Боерица ...
С цел подобряване на качеството на доставките ще бъде извършен ремонт на подстанция „Ихтиман“
Ремонтните дейности са с цел подобряване на качеството на доставките и ще засегнат клиентите в град Ихтиман, село Боерица, село Веринско, село Живково, село Полянци, село Черньово, село Венковец, село Мирово, село Стамболово.
Владая", при хижа "Кумата", в местността Боерица, по алеята от Златните мостове към хижа "Кумата" (на разклона за хижа "Боерица"), в местността Яворова поляна, до хижа "Алеко", при Симеоновските езера, в местностите Офелиите и Меча ...
Изграждат десет веломаршрута на Витоша
Photos from Боерица
Zip Code from Боерица
2066
Боерица
Hotels
Arrival
Departure