News from Горичево
За председател на петчленния управителен съвет е избрана Сузана Солакова, кмет на Севар. Сдружението има и Контролен съвет, в който влизат кметовете на селата Горичево, Сеслав и Точилари - Ерсин Ибрям, Юлиян Асенов и Шуаиб ...
Кметовете от Кубратско се обединиха в сдружение
За председател на петчленния управителен съвет бе избрана Сузана Солакова, кмет на село Севар. Ръководството на сдружението ще се осъществява и от контролен съвет, в който влизат кметовете на селата Горичево, Сеслав и Точилари- ...
За председател на петчленния Управителен съвет бе избрана Сузана Солакова, кмет на село Севар. Ръководството на сдружението ще се осъществява и от контролен съвет, в който влизат кметовете на селата Горичево, Сеслав и Точилари- ...
Сдружение на кметовете от общината учредиха в Кубрат
Photos from Горичево
Zip Code from Горичево
7337
Горичево
Hotels
Arrival
Departure