News from Професор Златарски
От 1897 година до смъртта си Златарски преподава българска история в Софийския университет. Той е редовен доцент, извънреден професор, а по-късно и редовен професор в СУ. През периода 1913-1914 и 1924-1925 година той е ректор на ...
<b>Професор</b> Васил <b>Златарски</b> - голямо име в медиевистиката
Photos from Професор Златарски
Zip Code from Професор Златарски
9487
Професор Златарски
Hotels
Arrival
Departure