News from Зърнево
Лазарската група при читалището и училището в Зърнево направи впечатление с перфектната си подготовка и изпълнението на автентични песни за празника „Припаднала е тъмна мъгла“, „Вилай мома, Лазаре“ и „Елен-делен“. Отново ...
ПРЕГЛЕД НА ЛАЗАРСКИ ГРУПИ СЕ ПРОВЕДЕ В ТЕРВЕЛ
Лазарската група при читалището и училището в Зърнево направи впечатление с перфектната си подготовка и изпълнението на автентични песни за празника „Припаднала е тъмна мъгла“, „Вилай мома, Лазаре“ и „Елен-делен“. Отново ...
ПРЕГЛЕД НА ЛАЗАРСКИ ГРУПИ СЕ ПРОВЕДЕ В ТЕРВЕЛ
Община Тервел подготви проекти за обновяване на физкултурните салони в четири основни училища - в селата Коларци и Нова Камена, където учебните заведения са средищни, както и в Безмер и Зърнево, съобщава заместник-кметът Диана ...
Община Тервел подготви проекти за обновяване на физкултурни салони
След като през предходния планов период бяха реализирани общо 4 проекта за основен ремонт на улици в Тервел и селата Зърнево, Жегларци, Нова Камена и Коларци, сега Общината подготвя проекти за още 7 улици в селата и 7 в ...
Община Тервел ще ремонтира улици с европейски средства
Новини Проекти за основен ремонт на физкултурните салони на четири основни училища - в селата Коларци (средищно училище), Нова Камена (средищно училище), Безмер и Зърнево, подготви Община Тервел. С тях ще се кандидатства по ...
Новини Проекти за основен ремонт на физкултурните салони на четири основни училища - в селата Коларци (средищно училище), Нова Камена (средищно училище), Безмер и Зърнево, подготви Община Тервел. С тях ще се кандидатства по ...
Photos from Зърнево
Zip Code from Зърнево
9491
Зърнево
Hotels
Arrival
Departure