News from Оногур
Без ток са 25 села - Божан, Поп Груево, Воднянци, Дряновец, Хитово, Фелдфебел Дянково, Алцек, Мали извор, Сърнец, Ангеларий, Оногур, Балик, Стражица, Бобовец, Долина, Енево, Медово, Бенковски, Бдинци, Вратарите, Владимирово, ...
Затворени са републиканските пътища в об...
Общотатарският събор е проведен за първи път в добричкото село Оногур през 1991 г. и оттогава насам се организира всяка година през месец май. На събора в Добрич присъстват татари от областите Русе, Силистра, Шумен и Варна, както и ...
Над 1000 татари се събраха на събор в Добрич
Photos from Оногур
Zip Code from Оногур
9486
Оногур
Hotels
Arrival
Departure