Our partners
News from Стожа
Йоан Кръстител, билото над м.Стожа към водохващането, по хидромелиорацията до м.Стожа и спускане по пътека в м.Стожа, минаване през с. Лиляново, по пътя за с.Плоски до вр.Барата и спускане към гр.Сандански, спускане по стръмния път ...
Сандански рън 2016 г. стартира на 27 март
Йоан Кръстител, билото над м.Стожа към водохващането, по хидромелиорацията до м.Стожа и спускане по пътека в м.Стожа, минаване през с. Лиляново, по пътя за с.Плоски до вр.Барата и спускане към гр.Сандански, спускане по стръмния път ...
Сандански рън 2016 г. стартира на 27 март
Photos from Стожа
Zip Code from Стожа
2800
Стожа
Hotels
Arrival
Departure