News from Овчи кладенец
На 29 май 2014 г. ще се сбъдне мечтата на поколения вярващи в село Овчи кладенец, община „Тунджа” да имат свой православен църковен храм. От 10.00 часа ще бъде осветена новоизградената църква „ Св. Йоан Богослов”, лично от Негово ...
<b>Овчи кладенец</b> отново с църква
Всеки път, когато отида в родното си село Овчи кладенец, си спомням и за Марко Недялков: там, на огрения от слънцето хребет в централната част на селото, на петдесет метра от мястото, където се е родил той (1931 г.) съм се родил и аз – 25 ...
Под непрекъснат контрол са язовирите „Жребчево", „Малко Шарково" и „Овчи кладенец" в областите Сливен и Ямбол, съобщи директорът на Напоителни системи Коста Каранашев, пише Дарик. Към момента обема на количеството вода в ...
Няма опасност от преливане на язовирите в Сливен и Ямбол
Започнало е контролирано изпускане на язовирите "Малко Шарково" и "Овчи кладенец" в Ямболска област, за да се осигури място за водите от предстоящото снеготопене, съобщи БТА, като цитира Стоян Стоянов от "Напоителни системи" АД.
Започна контролирано изпускане на язовирите &quot;Малко Шарково&quot; и &quot;<b>Овчи кладенец</b>&quot; в Ямболско
Photos from Овчи кладенец
Zip Code from Овчи кладенец
8660
Овчи кладенец
Hotels
Arrival
Departure