News from Генерал Инзово
17 -то издание на общинският празник на хармонията и красотата „От Цветница до Гергьовден" се проведе в село Генерал Инзово, община „Тунджа". Над 45 колектива от 30 населени места, много индивидуални певци и инструменталисти показаха най-доброто от ...
Победителите в празника на красотата „От Цветница до Гергьовден"
Приветствие към участниците, гостите и организаторите поднесе кметът на община „Тунджа”, Георги Георгиев. Той сподели: ”Вече 17 години се събираме в Генерал Инзово, за да срещнем стари и нови приятели, които със своите изпълнение ни пренасят назад във ...
Приветствие към участниците, гостите и организаторите поднесе кметът на община „Тунджа”, Георги Георгиев. Той сподели: ”Вече 17 години се събираме в Генерал Инзово, за да срещнем стари и нови приятели, които със своите изпълнение ни пренасят назад във ...
Приветствие към участниците, гостите и организаторите поднесе кметът на община „Тунджа”, Георги Георгиев. Той сподели: ”Вече 17 години се събираме в Генерал Инзово, за да срещнем стари и нови приятели, които със своите изпълнение ни пренасят назад във ...
На 29 март 2016 г. социалните услуги в общността от община „Тунджа”– Дневните центрове от селата Генерал Инзово и Скалица, посетиха възрожденските Котел и Жеравна. Съвместните празници, споделените мероприятия, се посрещат с огромен ентусиазъм ...
По стъпките на възрожденците
Младежите на възраст до 29 години ще работят в селата Безмер, Ботево, Бояджик, Веселиново, Генерал Инзово, Голям манастир, Дражево, Завой, Кабиле, Калчево, Коневец, Крумово, Кукорево, Маломир, Могила, Овчи кладенец, Окоп, Победа, Робово, Роза, Скалица ...
Над 50 безработни ще започнат работа в община Тунджа
Photos from Генерал Инзово
Zip Code from Генерал Инзово
8670
Генерал Инзово
Hotels
Arrival
Departure