News from Джурково
Фирмата "Лъки инвест" АД получи правото в продължение на три години да проучва за метални полезни изкопаеми площта "Лъки", разположена в землищата на селата Джурково, Дряново, Здравец, Лъкавица и Манастир, община Лъки, и село ...
Инвестират над 750 хил. лв. в търсене на метали в Лъки и Чепеларе
За срок от три години „Лъки инвест“ АД, гр. Лъки, получава разрешение да търси и проучва метални полезни изкопаеми в площта „Лъки“, разположена в землищата на селата Джурково, Дряново, Здравец, Лъкавица и Манастир, община Лъки, и с.
МС разреши около Лъки да се търсят още подземни богатства
Фирмата "Лъки инвест“ АД получи правото в продължение на три години да проучва за метални полезни изкопаеми площта "Лъки“, разположена в землищата на селата Джурково, Дряново, Здравец, Лъкавица и Манастир, община Лъки, и с.
Фирма влага 750 хил. лв. в търсене на метали в общините Лъки и Чепеларе
Кулминация от едномесечния престой в селата са четирите събития в Манастир, Дряново, Югово и Джурково, които младежите организират съвместно с местните жители и канят всички приятели на Родопите да се включат в празненствата, ...
Младежи развиват идеи за връщането на животa в обезлюдяващи се села в Родопите
Кулминация от едномесечния престой в селата са четирите събития в Манастир, Дряново, Югово и Джурково, които младежите организират съвместно с местните жители и канят всички приятели на Родопите да се включат в празненствата, ...
"Резиденция Баба" връща живота в обезлюдяващите села
Кулминация от едномесечния престой в селата са четирите събития в Манастир, Дряново, Югово и Джурково, които младежите организират съвместно с местните жители и канят всички приятели на Родопите да се включат в празненствата, ...
Млади хора с идеи за връщане на живота в Родопите
Photos from Джурково
Zip Code from Джурково
4888
Джурково
Hotels
Arrival
Departure