News from Бобораци
В "черния списък" попадат водоемите "Мещица" в община Перник, "Прибой" и "Бобораци" в община Радомир, "Конска", "Завала" и "Кошарево" в община Брезник и язовир "Лялинци" в община Трън. Язовир "Брезник" е в неизправно състояние, ...
8 язовира край Перник са в предаварийно състояние ...
Photos from Бобораци
Zip Code from Бобораци
2454
Бобораци
Hotels
Arrival
Departure