News from Беланица
Така в момента, ако се вярва на данните в имотния регистър, скандалният собственик на мина „Ораново” притежава 17 000 дка в село Беланица и още 10 684 дка в село Поцърненци. Огромна част от парцелите във второто село са придобити ...
Сделки и бухалки
Photos from Беланица
Zip Code from Беланица
2453
Беланица
Hotels
Arrival
Departure