Our partners
News from Русалско
Някога Русалско е било едно от най-многолюдните села в района, като дори е било обособено в собствена община, придадена към Ардинска околия. За дългата история на населеното място свидетелстват двата старинни храма, разположени ...
Някога Русалско е било едно от най-многолюдните села в района, като дори е било обособено в собствена община, придадена към Ардинска околия. За дългата история на населеното място свидетелстват двата старинни храма, разположени ...
Над 200 ловци от Асеновград, Пловдив, Смолян, Русалско и Чепеларе ще блокират републиканския път Пловдив-Смолян в 14:00 ч. днес. Намерението им е да застанат на пътя и да не пропускат автомобили за около час от името на близо 12 ...
И ловците излизат на протест
„Поройните дъждове нанесоха сериозни щети на 4-километровото пътно платно от моста над река Арда до Долна Сполука”, алармираха кметските наместници на ардинските села Китница, Любино и Русалско. Участъкът от асфалтовото ...
Пътят за Долна Сполука е опасен
Photos from Русалско
Zip Code from Русалско
6795
Русалско
Hotels
Arrival
Departure