Our partners
News from Китница
Сходна ще бъде заетостта на всяко от другите три геоложки открития, за които компанията е подала уведомление за инвестиционно намерение: "Момчил", "Китница" и "Надежда". Находище "Момчил" е разположено между Момчилград и ...
Находищата "Китница" и "Надежда" попадат в Ардинското рудно поле съответно в близост до селата Китница и Македонци. В "Надежда" е планиран годишен добив от 100 хил. тона руда за период от 20 години върху площ от 166 дка.
Инвестиции за над 1 млрд. лв. в рудодобива
„Поройните дъждове нанесоха сериозни щети на 4-километровото пътно платно от моста над река Арда до Долна Сполука”, алармираха кметските наместници на ардинските села Китница, Любино и Русалско. Участъкът от асфалтовото ...
Пътят за Долна Сполука е опасен
Зам.-окръжният прокурор на Смолян Христо Василев е бил намерен мъртъв в язовир "Кърджали" към 7 часа тази сутринт. Водолазен екип извадил трупа на 51-годишният мъж от водоема в района на ардинското село Китница. Василев отишъл ...
Прокурор намерен мъртъв в язовир
Photos from Китница
Zip Code from Китница
6791
Китница
Hotels
Arrival
Departure