News from Капитан Димитрово
От сутринта пътуваме през благодатните поля, част от които вече са се освободили от своя плод – жътвата е приключила. А на места стопаните вече са разорали чернозема. По обяд наближаваме Капитан Димитрово – втората спирка в археологическия обход ...
Късноантичният кастел край <b>Капитан Димитрово</b>
От сутринта пътуваме през благодатните поля, част от които вече са се освободили от своя плод – жътвата е приключила. А на места стопаните вече са разорали чернозема. По обяд наближаваме Капитан Димитрово – втората спирка в археологическия обход ...
Късноантичният кастел край <b>Капитан Димитрово</b>
Photos from Капитан Димитрово
Zip Code from Капитан Димитрово
9408
Капитан Димитрово
Hotels
Arrival
Departure