News from Бистрец
Уникален за страната ни демонстрационен учебен обект стават държавните горски територии, които попадат в землищата на селата Александрия, Бистрец, Огняново и Телериг, община Крушари. Инициативата е на Североизточно държавно ...
Уникален за страната ни демонстрационен учебен обект стартира в държавните горски територии, които попадат в землищата на добруджанските села Александрия, Бистрец, Огняново и Телериг в община Крушари. Инициативата е на ...
Добрич. Уникален за страната ни демонстрационен учебен обект стартира в държавните горски територии, които попадат в землищата на селата Александрия, Бистрец, Огняново и Телериг в община Крушари. Това съобщиха от пресцентъра ...
Уникален за страната ни демонстрационен учебен обект стартира в държавните горски територии, които попадат в землищата на селата Александрия, Бистрец, Огняново и Телериг, община Крушари. Инициативата е на Североизточно ...
2100 хектара гора край Крушари стават уникален демонстрационен учебен обект
Уникален за страната ни демонстрационен учебен обект стартира в държавните горски територии, които попадат в землищата на селата Александрия, Бистрец, Огняново и Телериг, община Крушари. Инициативата е на Североизточно ...
2100 хектара гора стават първия по рода си у нас демонстрационен учебен обект
Уникален за страната ни демонстрационен учебен обект стартира в държавните горски територии, които попадат в землищата на селата Александрия, Бистрец, Огняново и Телериг, община Крушари. Инициативата е на Североизточно ...
2100 хектара гора стават първия по рода си у нас демонстрационен учебен обект
Photos from Бистрец
Zip Code from Бистрец
9412
Бистрец
Hotels
Arrival
Departure