Our partners
News from Велчовци
Правителството прие решение за отчуждаване на частни имоти за изграждането за обходния път на Габрово. Терените се намират в землището на кв. Борово-Велчовци. Финансирането на процедурата се осигурява от Агенция „Пътна ...
Отчуждават частни имоти за изграждането на обходния път на Габрово
Photos from Велчовци
Zip Code from Велчовци
5367
Велчовци
Hotels
Arrival
Departure