Our partners
News from Яковци
Действията на ДНСК по осем заповеди за незаконни строежи в землището на с. Яковци, Община Елена, ще продължат след нова процедура за избор на изпълнител. След проведена процедура по избор на изпълнител от Дирекция за ...
Бави се премахването на незаконно строителство край язовир „Йовковци“
Photos from Яковци
Zip Code from Яковци
5081
Яковци
Hotels
Arrival
Departure