Our partners
News from Илаков рът
Става дума за дома за деца с умствена изостаналост в село Илаков рът, община Елена, единствената доскоро институция, предлагаща грижа за деца с подобни проблеми. Действията се предприели по повод изпълнението на националната ...
Последният дом за деца с увреждания хлопна кепенци
Става дума за дома за деца с умствена изостаналост в село Илаков рът, община Елена, единствената доскоро институция, предлагаща грижа за деца с подобни проблеми. Действията се предприели по повод изпълнението на националната ...
Последният дом за деца с увреждания хлопна кепенци
Последната в страната специализирана институция за деца с увреждания - Домът за деца с умствена изостаналост в с. Илаков рът, община Елена, преустанови дейността си, съобщиха от Агенцията за социално подпомагане. В изпълнение на ...
Закрити са всички институции за деца с увреждания в България
Последната в страната специализирана институция за деца с увреждания - Домът за деца с умствена изостаналост в с. Илаков рът, община Елена, преустанови дейността си, съобщиха от Агенцията за социално подпомагане. В изпълнение на ...
Закриха и последния Дом за деца в увреждания у нас | Dnes.bg Новини
Последната в страната специализирана институция за деца с увреждания - Домът за деца с умствена изостаналост в с. Илаков рът, община Елена, преустанови дейността си, съобщиха от Агенцията за социално подпомагане. В изпълнение на ...
Закриха и последния Дом за деца с увреждания у нас | Dnes.bg Новини
Photos from Илаков рът
Zip Code from Илаков рът
5082
Илаков рът
Hotels
Arrival
Departure