Our partners
News from Долно Спанчево
Долно Спанчево, където е роден на 23.02.1963 г. Завършил е Националната художествена академия. Доц. Велев работи "в областта на визуално-пластичните изкуства, на неконвенционалните художествени форми, на графичния дизайн и ...
Изкуството ни дълго време се напъваше не да се съизмерва със западното, а да се равнява по него
Photos from Долно Спанчево
Zip Code from Долно Спанчево
2869
Долно Спанчево
Hotels
Arrival
Departure