News from Будилци
Предложението за промяната е на общинския съвет на Кресна, а основният мотив е, че село Будилци няма постоянно живеещо население, с което не отговаря на едно от основните условия за населено място, предвидени в Закона за ...
Село <b>Будилци</b> се присъединява към село Сливница
По предложение на Общинския съвет на Кресна правителството прие решение за присъединяване на с. Будилци към с. Сливница. Основният мотив за промяната е, че с. Будилци няма постоянно живеещо население, с което не отговаря на ...
Вижте решенията на Министерски съвет от днес
Photos from Будилци
Zip Code from Будилци
2844
Будилци
Hotels
Arrival
Departure