News from Борие
"Няма по-хубава бира за пиене от тази, изстудена в рудника. Хладилникът и фризерът я правят остра и резлива за гърлото, а когато се изстуди под земята, е много приятна”, казва Китан Шамов от рудоземското село Борие. Години наред ...
Село превърна в хладилник затворен рудник
Photos from Борие
Zip Code from Борие
4961
Борие
Hotels
Arrival
Departure