News from Крушев дол
Обгазяването на рудодобивниците в ГОРУБСО-Мадан е станало на 10 юни в рудниците "Петровица" и "Крушев дол". Миньорите са в добро състояние, няма опасност за живота им. И двата случая на обгазяване са в началото на смяната вчера на различни места в ...
Миньори са обгазени в ГОРУБСО-Мадан
В рудник „Крушев дол“ на ГОРУБСО–Мадан около 10 ч. четири тона скална маса се откъсва и затиска 42-годишен миньор. Мъжът загива. Рудодобивното дружество е санкционирано с две наказателни постановления с актове за нарушения, установени при проверката на ...
Инциденти в мини и рудници
Photos from Крушев дол
Zip Code from Крушев дол
4919
Крушев дол
Hotels
Arrival
Departure