News from Мързян
Миньор загина в рудник на ГОРУБСО - Златоград. 44-годишният Славчо Цанчев бил първа смяна в участък „Мързян“ като крепач. Около 9 часа пропаднал в 20-метров комин и загинал на място. Цанчев е от златоградското село Ерма река и има ...
Миньор загина в ГОРУБСО - Златоград
Photos from Мързян
Zip Code from Мързян
4996
Мързян
Hotels
Arrival
Departure