News from Пиргово
Ф. обжалва заповед № ДК-02-СЦР-118 от 16.09.2011 год. на Началника на РДНСК-СЦР, с която е наредено премахване на незаконен строеж “масивна сграда”, находящ се в имот №506.10 по плана на новообразуваните имоти в с.Пиргово ...
Пиргово: Т2 Капаклийка, Т1 Пиргово, Т2 Пиргово, Т5 Пиргово, Т7 Пиргово, Т6 Пиргово, Т8 Пиргово, МТП Т10 Пиргово, МТП Складова база, ТКЗС Т2 Пиргово, ТКЗС Т1 Пиргово, МТП Дин Пиргос. Временни смущения в електрозахранването са ...
Пиргово: Т2 Капаклийка, Т1 Пиргово, Т2 Пиргово, Т5 Пиргово, Т7 Пиргово, Т6 Пиргово, Т8 Пиргово, МТП Т10 Пиргово, МТП Складова база, ТКЗС Т2 Пиргово, ТКЗС Т1 Пиргово, МТП Дин Пиргос.Временни смущения в електрозахранването са ...
Къде спира токът в петък, събота, неделя и понеделник
На 14.04.2016 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Русе: Детска ясла № 15; Стоматологичен кабинет ул.
Пиргово. На 15.04.2016 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Обретеник - ТП-3, с. Екзарх Йосиф, с.
Къде спира токът в четвъртък и петък
Пиргово, местност “Мерата”, общ.Иваново. Заповедта е издадена срещу Община Иваново - собственик на поземления имот, в който е осъществен незаконния строеж. При проведено съдебно оспорване, заповедта е оставена в сила с влязло в ...
Photos from Пиргово
Zip Code from Пиргово
7090
Пиргово
Hotels
Arrival
Departure