News from Трекляно
87 083 души живеят в градовете, или 69.1%, а в селата - 38 931, или 30.9% от населението на Кюстендилска област, показват данни на Статистическо бюро- Кюстендил, към 31 декември 2015 г. Неравномерно е разпределението на ...
87 083 души живеят в градовете от област Кюстендил. <b>Трекляно</b> продължава да е най-малката община в страната
Три са общините, чието население се увеличава през 2015 спрямо 2014 г. - Трекляно - с 42.2%, Бобошево и Кочериново, съответно с 6.1 и 1.1%. В община Рила броят на населението се запазва. При всички останали общини има намаление на ...
87 083 души живеят в градовете от област Кюстендил. <b>Трекляно</b> продължава да е най-малката община в страната
С най-ниска раждаемост през 2015 г. са общините Невестино и Трекляно - съответно 3.4 и 1.3‰. Съществено значение за намалението на раждаемостта оказват и измененията във възрастовата структура на родилните контингенти (15 - 49 ...
Най- висока раждаемост през 2015 г. в Дупница и Кочериново, най- ниска в Невестино и <b>Трекляно</b>
С най-ниска раждаемост през 2015 г. са общините Невестино и Трекляно - съответно 3.4 и 1.3‰. Съществено значение за намалението на раждаемостта оказват и измененията във възрастовата структура на родилните контингенти (15 - 49 ...
Най- висока раждаемост през 2015 г. в Дупница и Кочериново, най- ниска в Невестино и <b>Трекляно</b>
3 527 души са официално регистрираните безработни лица на територията на общините Кюстендил, Невестино и Трекляно. Община Трекляно е с най-висок процент на безработицата – 27,2 %, а в Кюстендил равнището на безработица е 12 ...
Те са част от задържаните преди година при полицейска акция 15 мъже, превеждали бежанци от Сирия, Ирак и Пакистан през българската граница в района на Трекляно към Сърбия. Сред задържаните са двама 20-годишни младежи, като ...
Шестима каналджии, превеждали бежанци през западната ни граница, ще бъдат съдени в Сърбия
Photos from Трекляно
Hotels
Arrival
Departure