Our partners
News from Баевци
Един от най-известните ножарски центрове в българските земи през Възраждането е Габрово с околните села и колиби Нова махала, Баевци, Беленци, Негенци и др. По тип и варианти габровските ножове надхвърлят 150 вида.
За първи път изложбата „Ножарството в Габровския край" гостува в Свиленград
Един от най-известните ножарски центрове в българските земи през Възраждането е Габрово с околните села и колиби Нова махала, Баевци, Беленци, Негенци и др. По тип и варианти габровските ножове надхвърлят 150 вида. В изложбата ...
АЕК "Етър" представя "Ножарството в Габровския край" в Русе
Photos from Баевци
Zip Code from Баевци
5304
Баевци
Hotels
Arrival
Departure