Our partners
News from Парчовци
Започнал житейския си път през 90-те години на XVIII век от габровските колиби Парчовци, сменил няколко занаята, чиракувал в Търново, той разбрал, че въпреки превратностите в живота, доверието и честността са много важни и имат своето ...
Колкото се задържа цяла бучка лед в шепата на човека, толкова остава у него и от присвоеното
Photos from Парчовци
Zip Code from Парчовци
5344
Парчовци
Hotels
Arrival
Departure