News from Периловец
Най-близката действаща аптека за хората от Периловец и близките села се намира в Бойница - общинския център. По селата на община Бойница няма аптеки. Тази в Бойница пък няма никаква печалба. Държим я само, за да може да снабдява ...
Пази, боже, да се разболееш в <b>Периловец</b>!
Поради непроходими пътища екип на дирекцията с верижна техника МТЛБ е доставил продукти на жителите на три села в община Бойница (Раброво, Периловец и Градсковски колиби) и пет села в община Кула (Извор махала, Големаново, ...
&quot;Гражданска защита&quot; Видин доставя храни по селата
Photos from Периловец
Zip Code from Периловец
3841
Периловец
Hotels
Arrival
Departure