News from Ново село
Поради свличане на голямо количество земна маса третокласен път 6224 Ново село-Слокощица остава затворен за всички превозни средства при км 42+600. Движението се пренасочва по обходни маршрути. Поради строително-монтажни работи "Обезопасяване с ...
Остава затворен третокласен път 6224 <b>Ново село</b>-Слокощица заради вличане на голямо количество земна маса
Видин. Покачи се нивото на Дунав в началото на българския участък на реката за последните 24 часа. При Ново село е отчетено покачване с 61 см и днес водният стоеж там е 310 см, съобщиха от местната Хидрометеорологична станция. При Видин повишението е с ...
Поради свличане на голямо количество земна маса третокласен път 6224 Ново село-Слокощица остава затворен за всички превозни средства при км 42+600. Движението се пренасочва по обходни маршрути. Поради строително-монтажни работи "Обезопасяване с ...
Поради свличане на голямо количество земна маса третокласен път 6224 Ново село-Слокощица остава затворен за всички превозни средства при км 42+600. Движението се пренасочва по обходни маршрути. Поради строително-монтажни работи "Обезопасяване с ...
Редник Трифон Петков Иванов- 4-та рота - Умрял от рани, получени на Каймак-Чалан, връх Борис, на 7 октомври 1916 г. в 1/3 полева болница в местността Мехмедова чешма при село Мелница, Битолска околия - Погребан в гробището при Мехмедова чешма ...
Редник Трифон Петков Иванов- 4-та рота - Умрял от рани, получени на Каймак-Чалан, връх Борис, на 7 октомври 1916 г. в 1/3 полева болница в местността Мехмедова чешма при село Мелница, Битолска околия - Погребан в гробището при Мехмедова чешма ...
Photos from Ново село
Hotels
Arrival
Departure