News from Пшеничево
Членовете на ГЕРБ - Стара Загора и ръководители на АБ „Център" Ангел Филипов, Диян Димитров, Теньо Тенев и Велинка Вътева, заедно с Николай Николов, общински съветник от партията, поднесоха подарък на жителите на ...
ГЕРБ – Стара Загора с подарък за пенсионерския клуб в село <b>Пшеничево</b>
Стара Загора. Членовете на ГЕРБ – Стара Загора и ръководители на АБ „Център“ Ангел Филипов, Диян Димитров, Теньо Тенев и Велинка Вътева, заедно с Николай Николов, общински съветник от партията, поднесоха подарък на жителите на ...
ГЕРБ – Стара Загора с подарък за пенсионерския клуб в село <b>Пшеничево</b>
Photos from Пшеничево
Zip Code from Пшеничево
6271
Пшеничево
Hotels
Arrival
Departure