Our partners
News from Ботурче
Калуна, пирен, чашковидна звъника, тис, търилово ботурче, странджанско сапунче...Тези причудливи имена са на няколко редки растения, част от неповторимото природно богатство на природен парк "Станджа", наричан от познавачите ...
За новия разсадник в Странджа планина
Нова защитена местност на находище на пролетно ботурче - край тутраканското село Бреница, е обявена със заповед на министъра на на околната среда и водите, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе.
Нова защитена местност за находище на пролетно <b>ботурче</b>
Photos from Ботурче
Zip Code from Ботурче
6589
Ботурче
Hotels
Arrival
Departure