Our partners
News from Еленино
Като най-ревностни пазители на местните обичаи те ще облекат великолепните буенешки носии, ще изпеят най-красивите народни песни с посвещение на Цветница и Великден, ще тропнат „Трите пъти" и „Еленино", „Дайчово" и „Джиновско", ...
Общоградски празник в Стралджа
Може да тропнете с крак на личната си история и в ритъма на дунавско, Дайчово, Еленино, граовско и което се сетите друго хоро. Достатъчно е да идете в някоя от десетките хоротеки. Това е кодовото название на новите дискотеки, в които ...
Може да тропнете с крак на личната си история и в ритъма на дунавско, Дайчово, Еленино, граовско и което се сетите друго хоро. Достатъчно е да идете в някоя от десетките хоротеки. Това е кодовото название на новите дискотеки, в които ...
Може да тропнете с крак на личната си история и в ритъма на дунавско, Дайчово, Еленино, граовско и което се сетите друго хоро. Достатъчно е да идете в някоя от десетките хоротеки. Това е кодовото название на новите дискотеки, в които ...
Хорото – новата социална мрежа
От 13 часа днес ще бъдат проведени функционални изпитания на локалната система за оповестяване (ЛСО) в обект Пласментно-снабдителна база на „Лукойл България", намираща се северно от старозагорското село Еленино, съобщиха от ...
Предупреждения за опасност звучат край Стара Загора
От 13.00 ч. ще бъдат проведени функционални изпитания на локалната система за оповестяване (ЛСО) в обект Пласментно-снабдителна база на „Лукойл България" ЕООД, намираща се северно от с. Еленино, община Стара Загора.
Тестват локалната система за оповестяване в базата край с. <b>Еленино</b>
Photos from Еленино
Zip Code from Еленино
6047
Еленино
Hotels
Arrival
Departure