Our partners
News from Градско
Проектите ще бъдат финансирани по приоритетна ос Устойчиво и интегрирано градско развитие на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020. Инвестиционната програма включва индикативен списък с основни и резервни проекти, ...
София с 238 млн. лв. по програма "Региони в растеж"
Проектите ще бъдат финансирани по приоритетна ос Устойчиво и интегрирано градско развитие на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020. Инвестиционната програма включва индикативен списък с основни и резервни проекти, ...
София с 238 млн. лв. по програма "Региони в растеж"
Инвестиционната програма включва индикативен списък с основни и резервни проекти, които ще бъдат осъществени на територията на общината, част от проектите, заложени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на ...
Ръководителят на УО на ОПРР и столичният кмет подписаха споразумение за осъществяване на <b>...</b>
Част от проектите са заложени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на София. Те са насочени към подобряване на градската среда, обновяване на образователна, социална и културна инфраструктура, развитие на ...
Инвестиционната програма включва индикативен списък с основни и резервни проекти, които ще бъдат реализирани на територията на общината, част от проектите, заложени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на ...
Три са регионалните фондове във Фонда на фондовете - за София с 40 млн. евро и за Северна и Южна България с по 50 млн. евро, съобщи шефът на Фонда на фондовете Валери Белчев на конференцията "Региони в растеж", организирана ...
Photos from Градско
Zip Code from Градско
8852
Градско
Hotels
Arrival
Departure