News from Грашево
Правителството прие списък със защитените училища в България, като към досегашните 119 добави нови осем. Те са в селата Долно Осеново, Камено поле, Дрангово, Ковачица, Грашево, Долен, Елховец и Търън. За защитено се определя ...
Защитените училища в България стават 127
Photos from Грашево
Zip Code from Грашево
4618
Грашево
Hotels
Arrival
Departure