Our partners
News from Бързея
Правителството прие решение за закриване на с. Бързея, община Кирково. За извършване на административно-териториалната промяна е прието решение на Общинския съвет на Кирково по предложение на кмета на общината. Село Бързея ...
Photos from Бързея
Zip Code from Бързея
6884
Бързея
Hotels
Arrival
Departure