Our partners
News from Брежана
И.д. областният управител Селвие Ахмед оспорва решението за закриване на кметствата Албанци, Брежана, Рът и Рожденско, където живеят съответно 6, 15, 20 и 22 души. Те имат право да изберат кмет, защото по постоянен адрес в тях се ...
Още 4 кметства във фургони в община Джебел
Photos from Брежана
Zip Code from Брежана
6850
Брежана
Hotels
Arrival
Departure