News from Горски Сеновец
Детелина Борисова. Общината спечели проект, с който укрепи невралгични участъци, които периодично провокират разливи и наводнения в Стражица и в Горски Сеновец, а именно речните брегове и дъното на р. Голяма река в града и дерето ...
Мерки за превенция срещу наводнения започна през първия си мандат кметският екип в Стражица
Photos from Горски Сеновец
Zip Code from Горски Сеновец
5167
Горски Сеновец
Hotels
Arrival
Departure