Our partners
News from Средище
Това, по думите на археолога, е най-голямото проучено исихаско средище и средище на един кръг от монаси, които са играли много активна роля в обществения, религиозния и държавния живот на столицата Търново в средата на XIV-ти век.
Това, по думите на археолога, е най-голямото проучено исихаско средище и средище на един кръг от монаси, които са играли много активна роля в обществения, религиозния и държавния живот на столицата Търново в средата на XIV-ти век.
Това, по думите на археолога, е най-голямото проучено исихаско средище и средище на един кръг от монаси, които са играли много активна роля в обществения, религиозния и държавния живот на столицата Търново в средата на XIV-ти век.
Превръщат Килифаревския манастир в място за поклоннически туризъм
... две крепости, най-голямото проучено исихастко средище, първи етап на Търновската книжовна школа и средище на един кръг от монаси, играли активна роля в обществения, религиозния и държавния живот на Търново от средата на 14 век”, ...
10 000 лв. са нужни за неотложни дейности по социализацията на Килифаревския манастир
Сдружение търси средства за социализацията и популяризацията на Килифаревския манастир, съобщи в пресклуба на БТА във Велико Търново археологът Мирко Робов. По думите му манастирът е бил най-голямото средище на исихазма, ...
Сдружение търси средства за социализацията и популяризацията на Килифаревския
“Обектът е изключително важен- голям манастир, две крепости, най- голямото проучено исихастко средище, първи етап на Търновската книжовна школа и средище на един кръг от монаси, играли активна роля в обществения, религиозния и ...
Учени и депутат търсят средства за социализация на Килифаревския манастир
Photos from Средище
Zip Code from Средище
7949
Средище
Hotels
Arrival
Departure