News from Седларево
Седларево. Дължината му е повече от 20 км, а ширината - 12 км. В полигона има изкуствени езера. През последните години US- армията инвестира сериозни суми в обновяването на мишенните полета. За прокарването на водопровод на ...
Photos from Седларево
Zip Code from Седларево
8886
Седларево
Hotels
Arrival
Departure