Our partners
News from Смолница
Стената на язовир „Смолница 1“ аварира при наводнението през юни 2014 г. След становище на експерт, че е нецелесъобразно да се възстановява стената предвид това, че е изградена върху „пепелина“, е предложено да се пристъпи към ...
Завирени са язовирите „Алцек", „Карапелит“, „Полковник Иваново“, „Полковник Минково“ „Плачи дол 1“, „Плачи дол 2“, „Смолница 2“. Язовири, които биха застрашили населено място или техническа инфраструктура, са „Полковник Минково”, ...
Завирени са язовирите „Алцек", „Карапелит“, „Полковник Иваново“, „Полковник Минково“ „Плачи дол 1“, „Плачи дол 2“, „Смолница 2“. Язовири, които биха застрашили населено място или техническа инфраструктура, са „Полковник Минково”, ...
Два от водоемите са в предаварийно състояние, според информация, подготвена от кмета Тошко Петков. След дългогодишна експлоатация чашата на язовир "Смолница"-2, чийто обем достига 170 000 кубически метра, е затлачена с много ...
Общинският съвет на Добричката община ще направи преглед на язовирите
Концесията за язовир „Смолница 1“ ще бъде прекратена поради настъпили форсмажорни обстоятелства. Това реши на заседанието си днес Общинският съвет на община Добричка. Решението бе взето след молба от концесионера ЕТ "Живец ...
Прекратиха концесията за пострадалия при наводнение язовир <b>Смолница</b> 1
Новини Прекратяване на концесията на язовир "Смолница 1" във връзка с настъпили форсмажорни обстоятелства гласува Общинският съвет на община Добричка. Решението бе взето във връзка молба на концесионера ЕТ "Живец - Николай ...
Photos from Смолница
Zip Code from Смолница
9383
Смолница
Hotels
Arrival
Departure