Our partners
News from Куманите
На аварите, печенегите, куманите са им поставяни условия да приемат християнската вяра. След това те попадали в системата на държавата - армия, училища, обучения на български език, обясни Димитров. После той изрази убеждението си, ...
Божидар Димитров предлага покръстване на бежанците "без кютек"
Photos from Куманите
Zip Code from Куманите
5380
Куманите
Hotels
Arrival
Departure